Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat

701Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowychobroty Ma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
702Przychody netto ze sprzedaży usługobroty Ma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
730Przychody netto ze sprzedanych towarówobroty Ma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
731Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabyciaobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
740Przychody netto ze sprzedanych materiałówobroty Ma
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
741Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabyciaobroty Wn
B. Koszty działalności operacyjnej
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
750Przychody finansoweobroty Ma
G. Przychody finansowe
751Koszty finansoweobroty Wn
H. Koszty finansowe
760Pozostałe przychody operacyjneobroty Ma
D. Pozostałe przychody operacyjne
761Pozostałe koszty operacyjneobroty Wn
E. Pozostałe koszty operacyjne
Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat

701Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowychobroty Ma
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
702Przychody netto ze sprzedaży usługobroty Ma
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
711Koszty sprzedanych wyrobów gotowychobroty Wn
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
712Koszty sprzedanych usługobroty Wn
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
730Przychody netto ze sprzedanych towarówobroty Ma
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
731Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabyciaobroty Wn
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
740Przychody netto ze sprzedanych materiałówobroty Ma
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
741Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabyciaobroty Wn
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
750Przychody finansoweobroty Ma
J. Przychody finansowe
751Koszty finansoweobroty Wn
K. Koszty finansowe
760Pozostałe przychody operacyjneobroty Ma
G. Pozostałe przychody operacyjne
761Pozostałe koszty operacyjneobroty Wn
H. Pozostałe koszty operacyjne
 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments