Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat

501Koszty działalności podstawowej-
503Koszty handlowe-
520Koszty wydziałowe-
522Koszty zakupu-
527Koszty sprzedażyobroty Wn
D. Koszty sprzedaży
530Koszty działalności pomocniczej-
550Koszty zarząduobroty Wn
E. Koszty zarządu
580Rozliczenie kosztów działalności-

W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat konta zespołu 5 są przeksięgowywane na konto “Rozliczenie kosztów” i nie są wykazywane w RZiS. 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o