Egzaminy praktyczne

  • w trakcie przygotowywania

Próbne egzaminy praktyczne

  • w trakcie przygotowywania

Egzaminy pisemne

Pisemne egzaminy zawodowe (EKA) są przeprowadzane w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie są publikowane arkusze z tej części egzaminu i nie ma możliwości ich zamieszczenia na blogu.