Egzaminy praktyczne:

Zadania przygotowujące do egzaminu praktycznego:

  • w trakcie przygotowywania

Egzaminy pisemne

Pisemne egzaminy zawodowe (EKA) są przeprowadzane w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie są publikowane arkusze z tej części egzaminu i nie ma możliwości ich zamieszczenia na blogu.