Arkusz + odp. – Egzamin pisemny A.36/AU.36 – 18 czerwca 2019

Oficjalne odpowiedzi CKE
Nie sugerujcie się odpowiedziami zaznaczonymi w arkuszu na zdjęciach!