Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

100Kasasaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
131Rachunek bieżącysaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
132Rachunek walutowysaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
133Inne rachunki bankowesaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
137Kredyty bankowesaldo Ma
Bilans Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki
145Inne aktywa pieniężnesaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężna – inne aktywa pieniężne
148Środki pieniężne w drodzesaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężna – inne środki pieniężne
149Inne środki pieniężnesaldo Wn
Bilans Aktywa B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężna – inne środki pieniężne
 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments