Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.ekonomista100.pl.

(1) Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności zastosowanie mają poniższe definicje pojęć:

 1. Administrator – Patryk Szeleszczyk,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ekonomist100.pl. Słowo Strona wymiennie jest stosowane ze słowem blog.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

(2) Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, publikowanie komentarzy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika, które to Użytkownik przekaże przy użyciu formularzy na stronie www.ekonomista100.pl jest Administrator.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podstawą prawną do ich przetwarzania przez administratora jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 5. Użytkownik w celu skomentowania postu na blogu, musi podać dane takie jak: imię (nick) oraz adres e-mail.
  • Dane przekazane Administratorowi w ramach publikowanie komentarzy przetwarzane są w celu możliwości wyświetlania komentarzy na blogu. Podstawą prawną do ich przetwarzania przez administratora jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas dodawania komentarza.
  • Treść dodanego przez Użytkownika komentarza, a także imię (nick) są widoczne dla innych użytkowników bloga.
  • Adres e-mail Użytkownika podany przy publikowaniu komentarza nie jest publicznie widoczny.
  • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  • Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 10. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google

(3) Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje ciasteczka.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.
 3. W celach statystycznych Strona jest zintegrowana z Google Analytics oraz własnym systemem statystyk.
 4. Strona jest zintegrowana z systemem komentarzy wpDiscuz 7. Komentowanie na blogu jest w pełni dobrowolne, a gdy już komentujesz, pamiętaj, że wpDiscuz 7 też może zbierać ciasteczka.
 5. Strona również posiada integrację z Facebook który także korzysta z plików cookies.
 6. Strona posiada integrację z systemem powiadomień wypychających OneSignal.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 8. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

(4) Inne technologie

Poniższe rozwiązania zbierają i korzystają z plików cookies w celach podanych przy poszczególnym rozwiązaniu.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. Google AdSense oraz ceneo.pl – w celu zarządzania reklamami na blogu i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony,
 2. OneSignal – w celu wysyłania powiadomień wypychanych (ang. Push) do przeglądarek, urządzeń mobilnych i innych urządzeń końcowych z których korzysta Użytkownik.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje na Stronie Program partnerski Ceneo.pl w celu udostępniania na stronie linków afiliacyjnych z różnego rodzaju ofertami przedmiotów lub usług. Pliki cookies są zapamiętywane w celu zidentyfikowania zakupu dokonanego z linku, który został zamieszczony na Blogu.

(5) Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: patryk@ekonomista100.pl lub ekonomista100@gmail.com

aktualizacja 28.08.2020 r.