Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych

Podpięcia kont księgowych do sprawozdań finansowych w Rewizorze GT
na potrzeby egzaminu zawodowego

Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 
Zespół 3 – Materiały i towary 
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe 
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 
Zespół 8 – Kapitały własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 

Zespół 3 – Materiały i towary

300Rozliczenie zakupuTowary (materiały) w drodze - saldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
Dostawy niefakturowane - saldo Ma
Bilans Pasywa
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
310Materiałysaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 1. Materiały
330Towarysaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 4. Towary
341Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałówsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 1. Materiały
saldo Ma (-)
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 1. Materiały
342Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marżysaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 4. Towary
saldo Ma (-)
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 4. Towary
343Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu podatku VATsaldo Wn
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 4. Towary
saldo Ma (-)
Bilans Aktywa
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy 4. Towary
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments