Technik ekonomista – kod zawodu 331403

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik rachunkowości – kod zawodu 431103

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości