Koszty w układzie rodzajowym – wynagrodzenia

Wynagrodzenia obejmują koszty płac brutto zatrudnionych w jednostce gospodarczej pracowników oraz osób świadczących pracę na rzecz jednostki na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło i innych umów o świadczenie pracy.

Do kosztów wynagrodzeń zalicza się również wartość świadczeń w naturze (np. deputaty).

Ewidencja wynagrodzeń brutto

Koszty wynagrodzeń ujmuje się w układzie rodzajowym na koncie wynikowym „Wynagrodzenia” po stronie Wn, w korespondencji z kontem bilansowym „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Do konta „Wynagrodzenia” dla uwidocznienia z jakiego tytułu pochodzi koszt można prowadzić konta analityczne, przykładowo można zastosować:

  • wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  • wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • wynagrodzenia za czas choroby,
  • pozostałe wynagrodzenia, np. wynagrodzenia uczniów, zarządu.

Za podstawę księgowania operacji gospodarczych na koncie „Wynagrodzenia” uważa się listę płac, rachunki do umów o dzieło, rachunki do umów zlecenie a także na podstawie dokumentów PK – Polecenie księgowania.

Zgodnie z zasadą memoriału na koncie „Wynagrodzenia” w danym okresie księgowane są płace należne za dany okres rozliczeniowy – na ujęcie bilansowe kosztu wynagrodzeń nie ma wpływu moment wypłaty. Jednak inaczej wygląda sytuacja z kosztem podatkowym wynagrodzeń:

  • wynagrodzenia wynikające z umów o prace do kosztów podatkowych są ujmowane w miesiącu w którym są należne pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników w terminie zgodnym z regulaminem wynagrodzeń. Jednostka może dobrowolnie ustalić ten termin, jednak nie może być późniejszy niż 10. dzień kolejnego miesiąca. W przypadku gdy wynagrodzenie zostanie wypłacone po terminie – zaczyna obowiązywać metoda kasowa – czyli stają się kosztem miesiąca w którym nastąpiła wypłata.
  • trochę inne zasady uznawania wypłat za koszty podatkowe obowiązują w przypadku umów cywilnoprawnych, ponieważ koszt podatkowy powstaje zawsze w miesiącu w którym dokonano wypłaty z tytułu umowy cywilnoprawnej.

Występowanie wynagrodzeń w jednostce gospodarczej powoduje konieczność odprowadzania składek ZUS, które są finansowane przez pracodawcę. W związku tym pojawia się konto „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” na którym m.in. ewidencjonuje się wspomniane składki.
Przykład 1.

W spółce Kadry obowiązuje regulamin wynagrodzeń. Określono w nim, że wynagrodzenia są płatne zgodnie z terminem ustawowym, czyli do 10. dnia kolejnego miesiąca.

W marcu 2020 roku dokonano wypłat na podstawie dwóch list płac.

  • lista płac – produkcja – za luty 2020 r. została wypłacona 5 marca 2020 r.
  • lista płac – administracja – za luty 2020 r. została wypłacona 12 marca 2020 r.

Polecenie: Zaprezentuj do jakiego miesiąca należy zakwalifikować koszt pod względem bilansowym i podatkowym dla powyższych list płac.

Lista płacData wypłatyKoszt bilansowyKoszt podatkowy
produkcja05.03.2020
administracja12.03.2020

Rozwiązanie:

Lista płacData wypłatyKoszt bilansowyKoszt podatkowy
produkcja05.03.2020luty 2020 r.luty 2020 r.
administracja12.03.2020luty 2020 r.marzec 2020 r.

Przykład 2.

29 lutego 2020 r. sporządzono listę płac za luty 2020 dla pracowników produkcyjnych w spółce Lampion sp. akcyjna. Lista płac dotyczy umów o pracę i łącznie wynosi 47 000 zł.

Zaksięguj wynagrodzenie brutto – wykorzystaj konto analityczne do konta „Wynagrodzenia”.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments