Egzamin pisemny A.35/AU.35 – styczeń 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – styczeń 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej rozróżnia się analizę

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonych danych z listy płac oblicz kwotę dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

 
 
 
 

Do obliczenia wskaźnika przyjęć pracowników potrzebne są następujące informacje:

 
 
 
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika nalicza się w wysokości

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu biznesplanu wskaż, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorstwo.

 
 
 
 

Producent planuje wyprodukować w miesiącu 10 000 sztuk palet drewnianych. Norma techniczna zużycia drewna na jedną paletę została ustalona na poziomie 0,035 m3. Zapas początkowy drewna wynosi 70 m3, a planowany zapas końcowy 100 m3. Ile metrów sześciennych drewna należy zakupić?

 
 
 
 

Korzystając z zamieszczonej tabeli kursów walut obcych, oblicz, jaką kwotę w złotych polskich stanowi po wymianie w kantorze 100 dolarów amerykańskich i 1 000 euro.

 
 
 
 

Zasada planowania, która zakłada łączenie określonych zadań i czynności oraz skupianie się na tych zadaniach, które pozwolą najszybciej osiągnąć spodziewane efekty, to zasada

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu indywidualnej listy płac nr 12/2019 ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 
 
 
 

Zgodnie z zamieszczonym fragmentem przepisów Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych ma

 
 
 
 

W której części biznesplanu można znaleźć odpowiedzi na zamieszczone w ramce pytania?

 
 
 
 

Formularz ZUS ZUA jest przeznaczony do

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego fragmentu faktury korygującej ustal wartość brutto torby na laptopa, po uwzględnieniu rabatu w wysokości 10%.

 
 
 
 

Na podstawie rachunku nr 10/2019 do umowy o dzieło ustal kwotę podatku dochodowego, którą należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego.

 
 
 
 

Jednym z zadań Ministra Finansów jest

 
 
 
 

Dywidenda jest wypłacana posiadaczom

 
 
 
 

Zarząd to organ wykonawczy, który jest powoływany w spółkach

 
 
 
 

Korzystając z zamieszczonego fragmentu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaż maksymalną kwotę, którą można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli podatek należny wyliczony w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 wynosi 14 488,00 zł.

 
 
 
 

Ile wyniesie podatek VAT należny od sprzedaży 50 szt. towaru, jeżeli cena sprzedaży netto wynosi 20,00 zł/szt., a stawka podatku VAT 8%?

 
 
 
 

Osoby pozostające przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, między którymi przez cały ten czas istniała wspólność majątkowa, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na formularzu

 
 
 
 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce podlegają dochody spółki

 
 
 
 

Producent wprowadził na rynek innowacyjny produkt, który w doskonały sposób zaspokaja potrzeby klientów. Oferuje go w wysokiej cenie, adresując do nabywców o wysokich dochodach. Którą strategię ustalania cen wybrał producent?

 
 
 
 

Płatnik składek, który przekazał do ZUS w grudniu 2019 roku pierwszą korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za październik 2019 roku, powinien oznaczyć ją w polu 02 identyfikatorem

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym magazynie zapas towarów był odnawiany najczęściej.

 
 
 
 

Które dokumenty potwierdzają przyjęcie materiałów do magazynu?

 
 
 
 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal, który z agentów ubezpieczeniowych wynagradzanych w systemie czasowo-prowizyjnym otrzyma najwyższe wynagrodzenie brutto za grudzień, jeżeli prowizja dla każdego z nich wynosi 5% wartości podpisanych umów.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za grudzień.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2018 ustal kwotę dochodu.

 
 
 
 

Piekarnia, której produkty są oferowane we wszystkich możliwie dostępnych punktach sprzedaży detalicznej, stosuje strategię dystrybucji

 
 
 
 

Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego dowodu Pz nr 8/12/2019 ustal brakujące ceny jednostkowe towarów przyjętych do magazynu.

 
 
 
 

Podczas sporządzania analizy SWOT za słabą stronę przedsięwzięcia można uznać

 
 
 
 

Który dokument pracodawca przechowuje w części A akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

Do zadań banków komercyjnych należy między innymi

 
 
 
 

Wielkość efektów pracy przypadających na jednostkę czasu określa wskaźnik

 
 
 
 

Prawo do urlopu na żądanie ma osoba zatrudniona na podstawie umowy

 
 
 
 

W grudniu hurtownia zakupiła i przyjęła do magazynu ręczniki bawełniane zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli. Oblicz metodą średniej ważonej przeciętną cenę zakupu jednego ręcznika bawełnianego.

 
 
 
 

Obowiązkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej jest złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego na formularzu

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal kwotę dochodu.

 
 
 
 

Zamieszczony dokument sporządzono w sprawie

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Frenczek

Kto z ZSA-E w Gdyni?