Minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa

aktualizacja: 04.01.2022

Wynagrodzenie minimalne

Minimalne wynagrodzenie – to prawnie określony, najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego, które należy się pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Ten rodzaj wynagrodzenia jest niezależny od wykształcenia oraz poziomu kompetencji pracownika a także innych składników wynagrodzenia. Prawnie ustalony poziom minimalnego wynagrodzenia ma za zadanie ograniczenie stosowanie przez pracodawców zaniżonych wynagrodzeń.

Tabela przedstawia minimalne wynagrodzenie w latach 2017-2022

RokKwota wynagrodzenia minimalnegoPodstawa prawna
20223 010 złDz. U. z 2021 r. poz. 1690
20212 800 złDz. U. z 2020 r. poz. 1596
20202 600 złDz. U. z 2019 r. poz. 1778
20192 250 złDz. U. z 2018 r. poz. 1794
20182 100 złDz. U. z 2017 r. poz. 1747
20172 000 złDz. U. z 2016 r. poz. 1456

Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

W sytuacji zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy – wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalane proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
5) dodatku za staż pracy [pkt. 5 obowiązuje od 01.01.2020 r.]

W sytuacji gdy obliczone, zgodnie z powyższym, wynagrodzenie nie osiąga poziomu minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła minimalną stawkę wynagrodzenia godzinowego dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

W poniższej tabeli przedstawione zostały minimalne stawki godzinowe jakie obowiązują w danym roku za godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Kwota minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

RokKwota wynagrodzenia minimalnegoPodstawa prawna
202219,70 zł za godzinęDz. U. z 2021 r. poz. 1690
202118,30 zł za godzinęDz. U. z 2020 r. poz. 1596
202017,00 zł za godzinęDz. U. z 2019 r. poz. 1778
201914,70 zł za godzinęDz. U. z 2018 r. poz. 1794
201813,70 zł za godzinęDz. U. z 2017 r. poz. 1747
201713,00 zł za godzinęDz. U. z 2016 r. poz. 1265

Minimalna stawka godzinowa gwarantuje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, którą prowadzą jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy, otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia lub wyświadczone usługi.

Do stosowania minimalnej stawki godzinowej zobowiązani są: przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne (np. administracja publiczna).

Nie ma obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej między innymi do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) oraz akty prawne wskazane w tabelkach.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments