Egzamin – EKA.07 – czerwiec 2022 – zad. 3 – Hurtownia BOGDAR sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
czerwiec 2022 – zadanie 3 – egzamin CKE
Hurtownia BOGDAR sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Hurtownia BOGDAR sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego.
Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Hurtowni BOGDAR sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zakupu usługi naprawy kasy fiskalnej,
  • obrotu gotówkowego.
 3. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2022 r.
 4. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.05.2022 r. dowody PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • PK 1/05/2022 – przeksięgowania w końcu okresu podatku VAT naliczonego i należnego,
  • PK 2/05/2022 – naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,
  • PK 3/05/2022 – ustalenia wyniku finansowego netto za maj 2022 r.(maj 2022 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Dokonaj księgowania operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych PK – Polecenia księgowania.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za maj 2022 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za maj 2022 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za maj 2022 r.
 9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny ogólnego zadłużenia w latach 2020-2021.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym dla Hurtowni BOGDAR sp. z o.o. rozpocznij od wprowadzenia:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni BOGDAR sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni BOGDAR sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments