Egzamin – EKA.07 – czerwiec 2023 – zad. 3 – Hurtownia LUCE sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
czerwiec 2023 – zadanie 3 – egzamin CKE
Hurtownia LUCE sp. z o.o.

EKA.07-03-23.06-SG

Zadanie egzaminacyjne

Hurtownia LUCE sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą elektronarzędzi.

Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Wykonaj prace dla Hurtowni LUCE sp. z o.o.:

 1. Sporządź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zakupu środka trwałego – urządzenia klimatyzacyjnego,
  • przyjęcia zakupionego środka trwałego do użytkowania na podstawie sporządzonego dowodu OT,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Sporządź i wydrukuj w programie do obsługi środków trwałych dokument OT – Przyjęcie środka trwałego do użytkowania dla zakupionego urządzenia klimatyzacyjnego – na podstawie danych zawartych w tabeli Informacje do sporządzenia dowodu OT.
 4. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2023 r.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.05.2023 r. dowody PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • PK 1/05/2023 – przeksięgowania w końcu okresu podatku VAT naliczonego i należnego,
  • PK 2/05/2023 – naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,
  • PK 3/05/2023 – ustalenia wyniku finansowego netto za maj 2023 r. (maj 2023 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 6. Zaksięguj w programie finansowo- księgowym operacje gospodarcze na podstawie sporządzonych dowodów PK – Polecenie księgowania.
 7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za maj 2023 r.
 8. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za maj 2023 r.
 9. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za maj 2023 r.
 10. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku w latach 2021-2022.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym oraz programem do obsługi środków trwałych.Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni LUCE sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni LUCE sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont: 200 Rozrachunki z odbiorcami, 210 Rozrachunki z dostawcami, 240 Pozostałe rozrachunki,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments