Egzamin – EKA.07 – styczeń 2022 – zad. 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne BOBAS sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
styczeń 2022 – zadanie 2 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BOBAS sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo Produkcyjne BOBAS sp. z o.o. zajmujące się wytwarzaniem łóżeczek dziecięcych jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BOBAS sp. z o.o.:

 1. Sporządź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu materiałów,
  • przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu,
  • korekty zakupu materiałów (zastosuj storno czerwone),
  • zwrotu do dostawcy części zakupionych materiałów (zastosuj storno czerwone),
  • sprzedaży wyrobów gotowych,
  • wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2021 r.
 4. Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2021 r.
  (grudzień 2021 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2021 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych – PK 1/12/2021,
  • ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2021 r. – PK 2/12/2021.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2021 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2021 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2021 r.
 9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny ogólnego zadłużenia w latach 2019-2020.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BOBAS sp. z o.o. rozpocznij od wprowadzenia:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BOBAS sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BOBAS sp. z o.o.,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym: konta przychodów obrotami Ma, konta kosztów obrotami Wn.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments