Egzamin – EKA.07 – styczeń 2023 – zad. 2 – Przedsiębiorstwo Handlowe NURKOMANIA sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
styczeń 2023 – zadanie 2 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe NURKOMANIA sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo Handlowe NURKOMANIA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą sprzętu do nurkowania. Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego NURKOMANIA sp. z o.o.

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Uzupełnij uproszczoną tabelę amortyzacyjną środków trwałych za rok 2022 o zakupiony i przyjęty do użytkowania 18 listopada 2022 r. zestaw komputerowy. Tabela amortyzacyjna znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
 4. Oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2022 r.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2022 r. PK – Polecenia księgowania:
  • PK 1/12/2022 – miesięczny odpis amortyzacyjny za grudzień 2022 r. na podstawie tabeli amortyzacyjnej środków trwałych,
  • PK 2/12/2022 – zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2022 r.,
  • PK 3/12/2022 – ustalenie wyniku finansowego netto za grudzień 2022 r. (grudzień 2022 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 6. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze na podstawie sporządzonych dowodów PK – Poleceń księgowania
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2022 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za grudzień 2022 r.
 9. Sporządź w arkuszu egzaminacyjnym analizę i ocenę rentowności netto aktywów trwałych w latach 2020-2021.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego NURKOMANIA sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Handlowego NURKOMANIA sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia  kont  ksiąg  pomocniczych  (analitycznych)  do  kont:  200  Rozrachunki  z  odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments