Egzamin – EKA.07 – czerwiec 2021 – zad. 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjne DRAP sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
czerwiec 2021 – zadanie 3 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Produkcyjne DRAP sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo Produkcyjne DRAP sp. z o.o. zajmuje się produkcją obuwia skórzanego. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego DRAP sp. z o.o.

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie sporządzonych i zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu materiałów,
  • przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu w stałej cenie ewidencyjnej,
  • rozliczenia zakupu materiałów (wyksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów),
  • wydania materiałów z magazynu do produkcji,
  • zakupu usługi naprawy komputera w dziale księgowości,
  • sprzedaży wyrobów gotowych,
  • wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym,
  • przeksięgowania narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zużyte materiały.
 3. Sporządź i wydrukuj na dzień 04.05.2021 r. Polecenie księgowania PK 1/05/2021 dotyczące wyksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zakupione materiały.
 4. Oblicz współczynnik odchyleń przeciętnych i narzut odchyleń przeciętnych przypadający na materiały wydane do zużycia zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym wzorami. Miejsce na obliczenia znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.05.2021 r. Polecenie księgowania PK 2/05/2021 dotyczące przeksięgowania narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zużyte materiały.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za maj 2021 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za maj 2021 r.
 8. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny bieżącej płynności finansowej w latach 2019-2020.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego DRAP sp. z o.o. rozpocznij od wprowadzenia:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego DRAP sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjnego DRAP sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont: 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments