Koszty w układzie rodzajowym – zużycie materiałów i energii

Koszt zużycia materiałów i energii powstaje w momencie zużywania, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, materiałów i energii. Wartość materiałów obejmuje materiały rozchodowane z magazynu a także materiały, które od razu po zakupie zostały przekazane do bezpośredniego zużycia.

Zużycie materiałów i energii obejmuje m.in.:

 • koszt zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych,
 • koszt zużycia materiałów biurowych,
 • zużytą energię elektryczną,
 • koszt zużytych części eksploatacyjne oraz paliwo do środków transportu,
 • zużytą energię cieplną,
 • zużyty gaz,
 • zużytą ciepłą i zimną wodę oraz ścieki,
 • zakup książek, czasopism,
 • zakup środków czystości.

Konto Zużycie materiałów i energii należy do grupy kont wynikowych, co oznacza, że obroty na koniec okresu sprawozdawczego są przeksięgowywane, w zależności od wariantu ustalania rachunku zysków i strat, na Wynik finansowy lub Rozliczenie kosztów. W związku z tym na początek i koniec okresu konto ZMiE nie może wykazywać salda. Operacje gospodarcze na tym koncie księgowane są po Wn. Po stronie Ma powinno się ewidencjonować jedynie operacje związane z przeniesieniem obrotów konta.

Ewidencja zużycia materiałów
 1. RW – wydanie materiałów z magazynu do produkcji.
 2. Faktura – zakupiono materiały, które bezpośrednio wydano do zużycia.

Księgowań na koncie Zużycie materiałów i energii dokonuje się m. in. na podstawie:

 • RW – Rozchodu wewnętrznego,
 • Faktur zakupu,
 • PK – Polecenia księgowania.

Przykład

Spółka w marcu 2020 r. otrzymała fakturę za zużycie energii elektrycznej za okres 17.01-16.02.2020 r. o wartość 147 złotych.

4. marca za gotówkę spółka zakupiła płyn do mycia podłóg za 8 złotych.
(na potrzeby przykładu pomijamy podatek VAT).

Zaksięguj powyższe operacje gospodarcze.

ROZWIĄZANIE


Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments