Konto wynikowe

Konta wynikowe (niebilansowe) wykorzystywane są do ewidencji operacji gospodarczych związanych z przychodami i kosztami. Są one elementem kontroli elementów, które finalnie są wykorzystywane do ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Konta wynikowe odzwierciedlają przebieg prowadzonej działalności gospodarczej jednostki polegający na wytworzeniu produktów gotowych, na zakupie i sprzedaży towarów a także świadczeniu usług. Z tymi procesami związana jest zmiana form składników środków gospodarczych, która jest nazywana ruchem okrężnym środków.


Zasady funkcjonowania kont kosztów 

Konta kosztów funkcjonują podobnie jak konta aktywne, czyli

  • po stronie Wn ewidencjonuje się bieżące koszty oraz ewentualne korekty kosztów (storno czerwone),
  • po stronie Ma ewentualne korekty kosztów (storno czarne) oraz przeniesienie obrotów na koniec roku obrotowego na konto Wynik finansowy.

W wyniku tego na koniec okresu sprawozdawczego konto kosztów nie wykazuje żadnego salda końcowego. Konta kosztów nie wykazują również salda początkowego, otwiera się je kwotą pierwszej operacji gospodarczej.

 


Zasady funkcjonowania kont przychodów 

Konta przychodów funkcjonują podobnie jak konta pasywne, czyli

  • po stronie Ma ewidencjonuje się bieżące przychody oraz ewentualne korekty przychodów (storno czerwone),
  • po stronie Wn ewentualne korekty przychodów (storno czarne) oraz przeniesienie obrotów na koniec roku obrotowego na konto Wynik finansowy.

W wyniku tego na koniec okresu sprawozdawczego konta przychodów nie wykazują żadnego salda końcowego. Konta przychodów nie wykazują również salda początkowego, otwiera się je kwotą pierwszej operacji gospodarczej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments