Koszty w układzie rodzajowym – amortyzacja

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych. Mówiąc inaczej, jest to nic innego jak rozłożenie w czasie ujmowania w koszty poniesionego wydatku na zakup środka trwałego lub WNiP.

Wartość kosztów amortyzacji wynika z opracowanego planu amortyzacji, który opiera się o przyjętą przez jednostkę gospodarczą stawkę rocznej amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wysokość stawki powinna uwzględniać zakłady przez jednostkę okres użytkowania poszczególnych składników.

Szczegółowe podejście do amortyzacji każda jednostka gospodarcza powinna opisać w swojej polityce rachunkowości. W szczególności powinna również określić próg niskocennych środków trwałych dla których może stosować amortyzację jednorazową. Więcej informacji o metodach amortyzacji do przeczytania tutaj.

Koszt w postaci Amortyzacji wynika z zasady współmierności kosztów i przychodów zgodnie z którą poniesione wydatki na zakup ŚT oraz WNiP nie mogą stanowić jednorazowego kosztu (za wyjątkiem niskocennych ŚT oraz WNiP).

Ewidencja amortyzacji środków trwałych

Amortyzacja jest księgowana po stronie Wn w korespondencji z kontem Umorzenie środków trwałych lub Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych po stronie Ma. Na koncie umorzenia kumulowane są wszystkie odpisy amortyzacyjne dla danego środka trwałego/WNiP. Natomiast na koncie Amortyzacja uwidocznione są jedynie koszty z danego okresu sprawozdawczego.

Przykład

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada maszynę produkcyjną oraz magazyn:

 1. Maszyna produkcyjna
  • wartość początkowa – 18 000 zł
  • stawka amortyzacji – 10%
  • dotychczasowe umorzenie – 2 100 zł
 2. Magazyn
  • wartość początkowa – 96 000 zł
  • stawka amortyzacji – 2,5%
  • dotychczasowe umorzenie – 2 800 zł

Oblicz wartość amortyzacji za marzec 2020 r., następnie otwórz konta oraz zaksięguj koszt zużycia środków trwałych za marzec 2020 r. Ustal wartość bieżącą środków trwałych.

ROZWIĄZANIE

Obliczenie miesięcznej amortyzacji:

Maszyna produkcyjna

Magazyn

Operacje gospodarcze i ich ewidencja:

 1. PK – amortyzacja maszyny produkcyjnej za marzec 2020 r. – 150 zł
 2. PK – amortyzacja magazynu za marzec 2020 r. – 200 zł

Wartość bieżąca środków trwałych na koniec marca 2020 r.:

 • maszyna produkcyjna – 18 000 zł – (2 100 zł + 150 zł) = 15 750 zł
 • magazyn – 96 000 zł – (2 800 zł + 200 zł) = 93 000 zł

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments