Koszty w układzie rodzajowym – usługi obce

Usługi obce to koszty związane z różnego typu usługami, które na rzecz jednostki świadczą podmioty zewnętrzne.

Do usług obcych można m.in. zaliczyć usługi:

 • najmu,
 • pocztowe, kurierskie,
 • informatyczne,
 • telekomunikacyjne,
 • bankowe,
 • remontowe, budowlane,
 • sprzątania,
 • laboratoryjne,
 • architektoniczne,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • wywozu śmieci,
 • itp.
Ewidencja usług obcych
 1. Rachunek – zapłacono gotówką za usługę obcą.
 2. Faktura – otrzymano fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonaną usługę obcą przez spółkę X.

Usługi obce mogą być ewidencjonowane na kontach księgowych na podstawie: faktur, rachunków a także wyciągów bankowych.

Konto “Usługi obce” jest kontem wynikowym i koszty na nim są ujmowane po stronie Wn.

Przykład

Wybrane Salda początkowe w Spółce X na 1 marca 2020 r. wynosiły:

 • “Kasa” – 4 300 zł,
 • “Rachunek bankowy” – 8 900 zł,
 • “Kredyty bankowe” – 147 000 zł.

W marcu 2020 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Faktura z odroczonym terminem płatności za wywóz śmieci – 100 zł.
 2. Rachunek opłacony gotówką za malowanie sekretariatu – 800 zł.
 3. Wyciąg bankowy potwierdzający pobranie przez bank opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 20 zł.

Otwórz konta saldami początkowi oraz zaksięguj operacje gospodarcze marca.

ROZWIĄZANIE

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments