Wynik finansowy – zadanie – Hurtownia TRUSKAWKA sp. z o.o.

Wynik finansowy  – Hurtownia TRUSKAWKA sp. z o.o.

(metoda statystyczna)

 

W Hurtowni TRUSKAWKA sp. z o.o. we Wrocławiu na dzień 31.12.2017 roku konta wynikowe wykazują następujące obroty:

Przychody ze sprzedaży towarów 133 380,00
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 83 460,00
Pozostałe koszty operacyjne 4 940,00
Przychody finansowe 2 366,00
Koszty finansowe

w tym zapłacone odsetki karne z tytułu nieterminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

2 470,00

156,00

Zużycie materiałów i energii 1 248,00
Amortyzacja 2 730,00
Wynagrodzenia 12 090,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 522,00
Usługi obce 2 080,00
Rozliczenie kosztów obliczyć
Pozostałe przychody operacyjne 5 382,00
Koszty handlowe 20 670,00
Podatek dochodowy (zapłacony zaliczkowo w ciągu roku) 2 600,00

 

Polecenia:

  1. Ustal obrót konta „Rozliczenie kosztów”.
  2. Ustal wynik finansowy netto w wariancie:
    1. kalkulacyjnym,
    2. porównawczym.
  3. Oblicz kwotę odpisu wyrównawczego z tytułu podatku dochodowego (podatku do dopłaty).

 

Zanim przejdziesz do gotowego rozwiązania sprawdź swoje wyniki w teście online 

Rozwiązanie 

Strony: 1 2 3

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments