Wynik finansowy – zadanie – Hurtownia TRUSKAWKA sp. z o.o.

Sprawdź się sam!

1. Konto „Rozliczenie kosztów” wykazuje obroty: (proszę wpisać kwotę w postaci 1000, 5000, 9000)

2. Wynik finansowy brutto w wariancie kalkulacyjnym wynosi: (proszę wpisać kwotę w postaci 1000, 5000, 9000)

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wynosi: (proszę wpisać kwotę w postaci 1000, 5000, 9000)

4. Podatek dochodowy za 2017 rok wynosi: (proszę wpisać kwotę w postaci 1000, 5000, 9000)

5. Wynik finansowy netto w wariancie porównawczym wynosi: (proszę wpisać kwotę w postaci 1000, 5000, 9000)

6. Odpis wyrównawczy z tytułu podatku dochodowego (podatku do dopłaty) wynosi: (proszę wpisać kwotę w postaci 1000, 5000, 9000)