Egzamin – A.36 – styczeń 2017 – zadanie 1 – Przedsiębiorstwo Handlowe MOSEL sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – styczeń 2017 – zadanie 1 – egzamin CKE

Przedsiębiorstwo Handlowe MOSEL sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo Handlowe MOSEL sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą mebli. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego MOSEL sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu materiałów biurowych wydanych bezpośrednio do zużycia,
  • zakupu usługi naprawy sieci komputerowej,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Wypełnij w arkuszu egzaminacyjnym tabelę do ustalenia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych na dzień 31.12.2016 r.
 4. Oblicz kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2016 r.
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • PK 1/12/2016 ujawnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
  • PK 2/12/2016 naliczenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2016 r. (grudzień 2016 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy) oraz zaksięguj na ich podstawie operacje gospodarcze.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2016 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2016 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za grudzień 2016 r.
 9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny ogólnego zadłużenia w latach 2014-2015.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z zainstalowanym programem finansowo-księgowym, podłączony do drukarki sieciowej.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego MOSEL sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Handlowego MOSEL sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

 
Przykładowe rozwiązanie 

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments