Koszty w układzie rodzajowym – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują takie koszty jak:

  • składki ubezpieczeń społecznych, które obciążają pracodawcę,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, które są finansowane przez pracodawcę,
  • odszkodowania z tytułu wypadów przy pracy,
  • koszty szkoleń pracowników,
  • koszty wiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy (posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, badania okresowe pracowników, środki czystości).
Ewidencja naliczonych składek ZUS obciążających pracodawcę
Ewidencja faktury za przeprowadzone szkolenie BHP dla pracowników

Konto “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” należy do kont funkcjonujących w układzie rodzajowym kosztów. W związku z tym księgujemy na nim koszty po stronie Wn.

Zapisów na koncie “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” dokonuje się na podstawie deklaracji ZUS, rachunków, faktur ale również na podstawie dokumentów PK – Polecenie księgowania.

Warto wspomnieć, że na koncie “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” nie dokonuje się ewidencji operacji gospodarczych związanych m.in. z:

  • wypłatą oraz świadczeniami pieniężnymi, które stanowią część wynagrodzenia,
  • rozliczeniem kosztów podróży służbowych,
  • zużyciem środków czystości, które jednostka stosuje w ogólnodostępnych pomieszczeniach przedsiębiorstwa.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments