Podręczniki, książki, repetytoria do kwalifikacji EKA.04, EKA.05, EKA.07 (Formuła 2019)

wpis zawiera linki afiliacyjne przenoszące do Ceneo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 już za nami. Teraz przed Wami nowe wyzwania. Między innymi przygotowania do egzaminów i testów wiedzy.

Poniżej znajdziecie zestawienie książek, które zostały już dostosowane do nowych kwalifikacji – EKA.04, EKA.05 oraz EKA.07 i są dostępne w sprzedaży.


Kwalifikacja EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (Technik ekonomista)

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi, dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, obsługa programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT i programu do obsługi gospodarki środkami trwałymi Rachmistrz GT
(Bożena Padurek)

Podręcznik wspomagający przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.04. Publikacja pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną ale również wykorzystać ją do rozwiązania zadań praktycznych. W podręczniku zostały omówione kwestie dotyczące gospodarowania rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz obsługi programu Subiekt GT. W szczególności pozwala przyswoić wiedzę obejmującą gospodarowanie środkami trwałymi, zapasami i całą gospodarką magazynową – m.in wskaźnik rotacji zapasów, kalkulacja cen sprzedaży”w stu” oraz „od sta”. W podręczniku znalazło się również przedstawienie w jaki sposób wykorzystać program Rachmistrz GT do prowadzenia gospodarki środkami trwałych w jednostce gospodarczej.


Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Kwalifikacja EKA.04. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Część 1
(Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski)

Pierwsza część podręcznika przygotowanego do nauki z zakresu kwalifikacji EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. W tej części autorzy skupili się na omówieniu materiału z zakresu podstaw ekonomii, prawa, w szczególności przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawione zostały także informacje dotyczące zasad pracy biurowej. Poza częścią teoretyczną, w publikacji znalazło się sporo przykładów oraz ćwiczeń do samodzielnego wykonania.


Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Kwalifikacja EKA.04. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Część 2
(Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski)

Druga część podręcznika do kwalifikacji EKA.04 skupia się na omówieniu materiału z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi i dokumentowania zdarzeń gospodarczych. W publikacja zgodnie z nową reformą została rozszerzona o materiał dotyczący biznesplanu. A konkretniej o informacje jak należy sporządzić elementy składowe biznesplanu, m.in.: analizę strategiczną jednostki, plan marketingowy, plan zatrudnienia. Nie zabrakło też informacji jak przygotować plan finansowy działalności. W opracowaniu zawarto omówienie organizacji pracy w małych zespołach oraz omówienie kompetencji społecznych i personalnych. Podobnie jak w pierwszej części podręcznika z tej serii, tak i w tym znalazły się przykłady oraz ćwiczenia.


Repetytorium i testy. Technik ekonomista. EKA.04. Egzamin zawodowy
(Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Zielińska, Dorota Zadrożna)

Publikacja została przygotowana pod kątem porządkowania, utrwalania wiedzy podczas codziennej nauki z kwalifikacji EKA.04 ale także przed odświeżenia jej w okresie przed przystępowaniem do egzaminu zawodowego. W repetytorium zebrano najważniejsze wiadomości jakie powinien posiadać technik ekonomista. Repetytorium zawiera liczne definicje, opisy, przykłady między innymi z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • podstaw statystki,
 • podstaw ekonomii,
 • przepisów prawa jakie obowiązują przy prowadzeniu jednostki gospodarczej,
 • wykonywania prac biurowych,
 • biznesplanu,
 • gospodarowania zasobami rzeczowymi.

W repetytorium umieszczono przykładowy arkusz egzaminacyjny z części pisemnej oraz praktycznej. Dodatkowo przygotowano 4 testy dla samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz 4 zadania na wzór egzaminu praktycznego. Ponadto do tych testów i zadań opracowano odpowiedzi i propozycje rozwiązania poszczególnych elementów.


Kwalifikacja EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (Technik ekonomista i Technik rachunkowości)

 

Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. Kwalifikacja EKA.05
(Bożena Padurek)

Publikacja została poświęcona na omówienie materiału z zakresu kadr i płac obowiązującego w kwalifikacji EKA.05. Skupiono się w publikacji na przedstawieniu zagadnień prawa pracy związanych z przebiegiem zatrudnienia. Przedstawiono także informacje dotyczące rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych z nimi związanymi. Ponadto znajdziemy jeszcze m.in. opracowanie dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej czy analizy kadr i płac. Ważnym elementem tego podręcznika jest przedstawienie krok po kroku obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT.


Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05. Część 1
(Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski)

W podręczniku skupiono się na przedstawieniu tematyki zgodnej w kwalifikacją EKA.05, która została wydzielona w ramach zawodów technik ekonomista oraz technik rachunkowości. W publikacji pochylono się na omówieniu materiału z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw ekonomii i statystyki. Ponadto zostały przygotowane informacje dotyczące prowadzenia spraw kadrowych.


 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja EKA.05. Część 2 
(Damian Dębski, Paweł Dębski)

W drugiej części podręcznika do kwalifikacji EKA.05 skupiono się na przedstawieniu zasad rozliczania wynagrodzeń oraz prowadzenie gospodarki finansowej jednostki. Dodatkowo znalazły się informacje z zakresu kompetencji personalnych i społecznych a także szereg informacji z zakresu organizacji pracy w małych zespołach.


Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.05. Egzamin zawodowy
(Ewa Kawczyńska-Kiełbasa)

Repetytorium to kompendium wiedzy, które pozwala osobą przygotowującym się do egzaminu z kwalifikacji EKA.05 podsumować oraz uporządkować przyswojoną wcześniej wiedzę, a takie odświeżyć tę która stała się ulotna. W publikacji zebrano materiał, który powinien przyswoić kandydat na technika ekonomistę oraz technika rachunkowości.

W publikacji w między innymi zawarto informacje z zakresu:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • podatków,
 • wyliczania płac,
 • typów spółek i ich problematyki.

Dla zapoznania się z wyglądem arkuszy egzaminacyjnych umieszczono przykładowy egzamin z części pisemnej oraz części praktycznej. Ponadto w repetytorium umieszczono 4 testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy a także 4 zadania na wzór egzaminu praktycznego. Dodatkowo do tych testów i zadań przygotowano i umieszczono w podręczniku odpowiedzi i propozycje rozwiązań.


Kwalifikacja EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości (Technik rachunkowości)

 

Zasady rachunkowości finansowej, kwalifikacja EKA.07
(Bożena Padurek)

Publikacja wspomaga poznanie zasad rachunkowości finansowej na początkowym etapie edukacji w zakresie kwalifikacji EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości wydzielonej dla zawodu Technik rachunkowości zgodnie z Formuła 2019. W podręczniku zostały omówione takie kwestie jak: klasyfikacja zasobów majątkowych, źródła pochodzenia majątku oraz bilans. Ponadto znalazło się omówienie funkcjonowania kont bilansowych, dzielenie i łączenie kont, a także poprawa błędów księgowych. Omówione m. in. zostały jeszcze konta ksiąg pomocniczych czy kwestie dotyczące wyniku finansowego. Zaletą tej pozycji podręcznikowej jest przedstawienie przykładowych zadań do danego tematu oraz ćwiczeń do samodzielnego przećwiczenia danych treści.


Książki z testami i zadaniami z kwalifikacji A(U).35, A(U).36, A(U).65, które można wykorzystać podczas przygotowań do egzaminów z kwalifikacji EKA.04, EKA.05, EKA.07

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments