Arkusz + odp. – Egzamin pisemny A.65/AU.65 – 18 czerwca 2019

Oficjalne odpowiedzi CKE
Nie sugerujcie się odpowiedziami zaznaczonymi w arkuszu na zdjęciach!