Arkusz + odp. – Egzamin pisemny A.35/AU.35 – 18 czerwca 2019

Oficjalne odpowiedzi CKE
Nie sugerujcie się odpowiedziami zaznaczonymi w arkuszu na zdjęciach!