Arkusz + odp. – Egzamin pisemny A.35/AU.35 – 18 czerwca 2019