Wpływ operacji gospodarczych na bilans

Operacja gospodarcza to udokumentowane zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, podlegające ewidencji księgowej, które powoduje zmianę w stanie środków gospodarczych (aktywach) lub/i w źródłach ich pochodzenia (pasywach) bądź wpływają na wynik finansowy (zysk, stratę).

Z powyższej definicji wynika, że nie każde zdarzenie gospodarcze jest przykładem operacji gospodarczej. Przykładem zdarzenia, które nie będzie operacją gospodarczą jest, np.:

 • otrzymanie oferty sprzedaży,
 • podpisanie umowy o pracę,
 • decyzja o kampanii reklamowej.

Przykładem operacji gospodarczej będzie, np.:

 • wypłata wynagrodzenia pracownikom,
 • sprzedaż towarów,
 • zakup środka trwałego,
 • wydanie materiałów do produkcji.

Ze względu na charakter i zakres operacje gospodarcze dzieli się na:

 • bilansowe,
 • wynikowe.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze, które zmieniają wartość składników bilansowych wpływają na bilans:

 • bezpośrednio – zdarzenia bilansowe,
 • pośrednio (poprzez wynik finansowy) – zdarzenia wynikowe.

Typy operacji gospodarczych:

 • Typ 1 (A+/A-)
  • zmiany zachodzą wyłącznie w aktywach bilansu,
  • jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza o tę samą kwotę równą kwocie operacji,
  • suma bilansowa nie zmienia się,
  • równowaga bilansowa jest zachowana;
 • Typ 2 (P+/P-)
  • zmiany zachodzą wyłącznie w pasywach bilansu,
  • jeden składnik pasywów zwiększa się, a drugi zmniejsza o tę samą kwotę równą kwocie operacji,
  • suma bilansowa nie zmienia się,
  • równowaga bilansowa jest zachowana;
 • Typ 3 (A+/P+)
  • zmiany zachodzą zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu,
  • aktywa i pasywa zwiększają się o tę samą kwotę równą kwocie operacji,
  • suma bilansowa zwiększa się o kwotę operacji,
  • równowaga bilansowa jest zachowana;
 • Typ 4 (A-/P-)
  • zmiany zachodzą zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu,
  • aktywa i pasywa zmniejszają się o tę samą kwotę równą kwocie operacji,
  • suma bilansowa zmniejsza się o kwotę operacji,
  • równowaga bilansowa jest zachowana.

 

Przykład

Strony: 1 2 3

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments