Konto bilansowe

Ewidencję operacji gospodarczych związanych ze składnikami bilansu, czyli aktywami i pasywami, prowadzi się na kontach bilansowych.

Wyróżnia się konta bilansowe:

  • aktywne, np. Rachunek bankowy, Towary;
  • pasywne, np. Kredyty bankowe, Kapitał rezerwowy.

Zasady funkcjonowania kont aktywnych

 

  • po stronie Winien – stan początkowy oraz zwiększenia wartości składnika aktywów,
  • po stronie Ma – zmniejszenia wartości składnika aktywów,
  • saldo końcowe konta jest debetowe – co oznacza, że obroty debetowe konta są większe od obrotów kredytowych. Może wystąpić przypadek, że saldo będzie zerowe gdy obroty debetowe będą równe obrotom kredytowym.

Zasady funkcjonowania kont pasywnych

  • po stronie Ma – stan początkowy oraz zwiększenia wartości składnika pasywów,
  • po stronie Winien – zmniejszenia wartości składnika pasywów,
  • saldo końcowe konta jest kredytowe – co oznacza, że obroty kredytowe są większe od obrotów debetowych. Może wystąpić przypadek, że saldo będzie zerowe gdy obroty kredytowe będą równe obrotom debetowym.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments