Konto księgowe

Konto księgowe to urządzenie księgowe przeznaczone do ewidencji w ujęciu wartościowym, a niekiedy także w ujęciu ilościowym, stanu i zmian zachodzących w składnikach aktywów i pasywów oraz w elementach wpływających na wynik finansowy.


Elementy konta księgowego:

 • nazwa i oznaczenie cyfrowe;
 • dwie przeciwne strony konta:
  • strona lewa – Winien (Wn) lub Debet (Dt),
  • strona prawa – Ma (Ma) lub Credit (Ct);
 • saldo początkowe konta (sp);
 • obroty konta (obr) – suma kwot zapisanych po jednej stronie konta;
 • saldo końcowe konta (sk).

Księgowanie operacji gospodarczych na danym koncie polega na zapisaniu kwoty operacji po odpowiedniej stronie konta, po stronie debetowej lub po stronie kredytowe.

Operacje gospodarcze na kontach księgi głównej księguje się zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, czyli każdą operację księguje się na co najmniej dwóch kontach, po przeciwnych stronach kont, a suma zapisów po stronie Winien musi być równa sumie zapisów po stronie Ma.


Obrót konta księgowego jest to suma kwot wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych po stronie debetowej lub po stronie kredytowej konta. Rozróżniamy dwa rodzaje obrotów, których nazwy zależą od strony konta po której sumuje się kwoty operacji gospodarczych:

 • obrót debetowy (Winien),
 • obrót kredytowy (Ma).

Obliczenie obrotów konta


Saldo początkowe to stan konta przeniesiony z bilansu początkowego. Saldo końcowe bieżącego okresu sprawozdawczego = saldo początkowe następnego okresu sprawozdawczego.

Saldo końcowe jest to różnica między obrotami stron konta. Wyróżniamy salda końcowe takie jak:

 • saldo końcowe debetowe – obroty strony Winien konta > obroty strony Ma konta;
 • saldo końcowe kredytowe – obroty strony Winien konta < obroty strony Ma konta;
 • saldo końcowe zerowe – obroty strony Winien konta = obroty strony Ma konta.

Zamknięcie konta polega na obliczeniu i zapisaniu salda końcowego po stronie z mniejszymi obrotami konta.

 • Zamknięcie konta z debetowym saldem początkowym
 • Zamknięcie konta z kredytowym saldem początkowym 

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments