Wpływ operacji gospodarczych na bilans

Przykład

Bilans początkowy

Aktywa Suma Pasywa Suma
Środki trwałe 200 000 zł Kapitał podstawowy 150 000 zł
Środki trwałe w budowie 18 000 zł Kapitał zapasowy 50 000 zł
Towary 60 000 zł Kapitał z aktualizacji wyceny 10 000 zł
Kasa 2 000 zł Kredyty bankowe 90 000 zł
Rachunek bankowy 40 000 zł Zobowiązania wobec dostawców 20 000 zł
Suma bilansowa 320 000 zł Suma bilansowa 320 000 zł

 

Operacja 1. Zakupiono środek trwały za który zapłacono przelewem – 17 000 zł

Bilans po zaksięgowaniu 1. operacji

Aktywa Stan początkowy Stan po 1. operacji Pasywa Stan początkowy Stan po 1. operacji
Środki trwałe 200 000 zł 217 000 zł Kapitał podstawowy 150 000 zł 150 000 zł
Środki trwałe w budowie 18 000 zł 18 000 zł Kapitał zapasowy 50 000 zł 50 000 zł
Towary 60 000 zł 60 000 zł Kapitał z aktualizacji wyceny 10 000 zł 10 000 zł
Kasa 2 000 zł 2 000 zł Kredyty bankowe 90 000 zł 90 000 zł
Rachunek bankowy 40 000 zł 23 000 zł Zobowiązania wobec dostawców 20 000 zł 20 000 zł
Suma bilansowa 320 000 zł 320 000 zł Suma bilansowa 320 000 zł 320 000 zł

Operacja 1. jest przykładem operacji A+/A-, ponieważ zmniejsza stan rachunku bankowego a jednocześnie zwiększa stan środków trwałych. Cała operacja odbywa się w aktywach, suma bilansowa pozostaje niezmieniona.


Operacja 2. W wyniku podziału zysku całą jego wartość przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego – 10 000 zł

Bilans po zaksięgowaniu 2. operacji

Aktywa Stan po 1. operacji Stan po 2. operacji Pasywa Stan po 1. operacji Stan po 2. operacji
Środki trwałe 217 000 zł 217 000 zł Kapitał podstawowy 150 000 zł 150 000 zł
Środki trwałe w budowie 18 000 zł 18 000 zł Kapitał zapasowy 50 000 zł 60 000 zł
Towary 60 000 zł 60 000 zł Wynik finansowy roku poprzedniego 10 000 zł 0 zł
Kasa 2 000 zł 2 000 zł Kredyty bankowe 90 000 zł 90 000 zł
Rachunek bankowy 23 000 zł 23 000 zł Zobowiązania wobec dostawców 20 000 zł 20 000 zł
Suma bilansowa 320 000 zł 320 000 zł Suma bilansowa 320 000 zł 320 000 zł

Operacja 2. Jest przykładem operacji P+/P-, ponieważ zmniejsza się wynik finansowy roku poprzedniego a jednocześnie zwiększa kapitał zapasowy. Cała operacja odbywa się w pasywach, suma bilansowa pozostaje niezmieniona.

Operacja 3. Zakupiono i przyjęto do magazynu towary zakupione u dostawcy, zapłata nastąpi w terminie 7 dni – 7 000 zł

Bilans po zaksięgowaniu 3. operacji

Aktywa Stan po 2. operacji Stan po 3. operacji Pasywa Stan po 2. operacji Stan po 3. operacji
Środki trwałe 217 000 zł 217 000 zł Kapitał podstawowy 150 000 zł 150 000 zł
Środki trwałe w budowie 18 000 zł 18 000 zł Kapitał zapasowy 60 000 zł 60 000 zł
Towary 60 000 zł 67 000 zł Wynik finansowy roku poprzedniego 0 zł 0 zł
Kasa 2 000 zł 2 000 zł Kredyty bankowe 90 000 zł 90 000 zł
Rachunek bankowy 23 000 zł 23 000 zł Zobowiązania wobec dostawców 20 000 zł 27 000 zł
Suma bilansowa 320 000 zł 327 000 zł Suma bilansowa 320 000 zł 327 000 zł

Operacja 3. Jest przykładem operacji A+/P+, ponieważ zwiększa poziom towarów w magazynie a jednocześnie zwiększa stan zobowiązań wobec dostawców. Operacja wywołuje wzrost sumy bilansowej.


Operacja 4. Jednostka spłaciła przelewem 5 000 zł zobowiązań wobec dostawców.

Bilans po zaksięgowaniu 4. operacji

Aktywa Stan po 3. operacji Stan po 4. operacji Pasywa Stan po 3. operacji Stan po 4. operacji
Środki trwałe 217 000 zł 217 000 zł Kapitał podstawowy 150 000 zł 150 000 zł
Środki trwałe w budowie 18 000 zł 18 000 zł Kapitał zapasowy 60 000 zł 60 000 zł
Towary 67 000 zł 67 000 zł Wynik finansowy roku poprzedniego 0 zł 0 zł
Kasa 2 000 zł 2 000 zł Kredyty bankowe 90 000 zł 90 000 zł
Rachunek bankowy 23 000 zł 18 000 zł Zobowiązania wobec dostawców 27 000 zł 22 000 zł
Suma bilansowa 327 000 zł 322 000 zł Suma bilansowa 327 000 zł 322 000 zł

Operacja 4. Jest przykładem operacji A-/P-, ponieważ zmniejsza się stan środków pieniężnych na rachunku bankowym a jednocześnie zmniejsza się także stan zobowiązań wobec dostawców. Operacja wywołuje zmniejszenie sumy bilansowej.

 

Sprawdź się sam!

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o