Egzamin – A.36/AU.36 – czerwiec 2023 – zad. 2 – Hurtownia BOJA sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – czerwiec 2023 – zadanie 2 – egzamin CKE
Hurtownia BOJA sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne 

Hurtownia BOJA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą akcesoriów do pływania. Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Hurtownii BOJA sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Oblicz należną zaliczkę podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2023 r.
 4. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.05.2023 r. PK – Polecenia księgowania:
  • PK 1/05/2023 – zaliczka na podatek dochodowego od osób prawnych,
  • PK 2/05/2023 – ustalenie wyniku finansowego netto za maj 2023 r. (maj 2023 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze na podstawie sporządzonych dowodów PK – Poleceń księgowania.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za maj 2023 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za maj 2023 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za maj 2023 r.
 9. Sporządź w arkuszu egzaminacyjnym analizę rentowności netto aktywów trwałych w latach 2021-2022.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni BOJA sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni BOJA sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont: 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments