Egzamin – A.36/AU.36 – styczeń 2024 – zad. 1 – Przedsiębiorstwo Handlowe AGA sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2024 – zadanie 1 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe AGA sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne 

Przedsiębiorstwo Handlowe AGA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów optycznych. Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego AGA sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2023 r.
 4. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2023 r. PK – Polecenia księgowania:
  • PK 1/12/2023– zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2023 r.,
  • PK 2/12/2023 – ustalenie wyniku finansowego netto za grudzień 2023 r. (grudzień 2023 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym operacje gospodarcze na podstawie sporządzonych dowodów PK – Poleceń księgowania.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2023 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2023 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za grudzień 2023 r.
 9. Sporządź w arkuszu egzaminacyjnym analizę rentowności netto aktywów w latach 2021-2022.
 10. zmian na rachunku bankowym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego AGA sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Handlowego AGA sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont: 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments