Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Co to jest konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym?

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto z bazą informacji o jednostce organizacyjnej, które są w posiadaniu urzędu skarbowego. Konto organizacji może zostać udostępnione m.in.:

 • spółce osobowej,
 • spółce kapitałowej,
 • stowarzyszeniu,
 • spółdzielni,
 • fundacji,
 • grupie kapitałowej.

Obligatoryjnym elementem do przyznania dostępu do konta organizacji jest posiadanie identyfikatora podatkowego NIP przez zainteresowaną organizację.

Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji

Dostęp do konta organizacji może być przyznany tylko osobie fizycznej, która posiada numer PESEL.

Wniosek o przyznanie dostępu należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla danego podmiotu.

Wniosek musi zostać podpisany przez osoby właściwe do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS lub przez pełnomocnika ogólnego. Drugim sposobem przyznania dostępu jest skorzystanie z opcji dodania użytkownika przez konto organizacji przez osobę posiadającą już dostęp do konta organizacji z uprawnieniami rozszerzonymi.

We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak:

 • pełna nazwa, adres siedziby oraz NIP organizacji,
 • pierwsze imię, nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej,
 • przyznawany zakres uprawnień – podstawowy czy rozszerzony.

Rodzaje dostępu do konta organizacji

Dostęp podstawowy – użytkownik może wykonywać wszystkie czynności dostępne w Koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Dostęp rozszerzony – użytkownik może wykonywać wszystkie czynności dostępne w Koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym oraz nadawać i odbierać uprawnienia do konta organizacji za pośrednictwem Konta organizacji.

Użytkownik konta organizacji uzyskuje dostęp m.in. do takich możliwości jak:

 • wyrażanie i cofanie zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
 • odbieranie pism doręczonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym,
 • składanie pism, wniosków (np. wniosek o niezaleganiu, UPL-1, OPL-1), zawiadomień (np. ZAW-NR)
 • przeglądanie danych rejestrowych,
 • przeglądanie udzielonych pełnomocnictw,
 • przeglądanie sald i rozliczeń,
 • generowanie raportu o sytuacji podatkowej organizacji – Raport podatnika.

Pobierz interaktywny wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji

Dla poprawnego działania interaktywnego wniosku o przyznanie dostępu do konta organizacji należy pobrać i zapisać na komputerze plik pdf z powyższego linku oraz otworzyć go przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader.

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym - wniosek interaktywny

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć zarówno elektronicznie jak i papierowo.

W formie elektronicznej wniosek można przesłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem:

 • e-PUAP,
 • e-Urzędu Skarbowego.

W formie papierowej wniosek można dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście lub listownie.

Pamiętaj!

Warto mieć na uwadze, że przyznając dostęp do Konta organizacji udostępniamy informacje o podmiocie, które są zawarte w e-Urzędzie Skarbowym oraz umożliwiamy użytkownikowi działanie w imieniu organizacji. W związku z tym dostęp powinien być przyznawany tylko ograniczonemu i zaufanemu gronu osób.

Pobierz interaktywny wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji

Dla poprawnego działania interaktywnego wniosku o przyznanie dostępu do konta organizacji należy go pobrać i zapisać na komputerze oraz otworzyć przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader.

www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments