Egzamin – EKA.05 – styczeń 2023 – zad. 2 – Przedsiębiorstwo PAPIRUS Hanna Gryt + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN ZAWODOWY
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
styczeń 2023 – zadanie 2 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo PAPIRUS Hanna Gryt

Zadanie egzaminacyjne

Hanna Gryt prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży papeterii okolicznościowej. Jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

W grudniu 2022 r. przedsiębiorca zatrudnił na umowę o pracę Lidię Radecką.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa PAPIRUS Hanna Gryt.

 1. Sporządź w programie kadrowo-płacowym i wydrukuj dla Lidii Radeckiej:
  • Umowę o pracę nr 1/12/2022,
  • Listę płac za grudzień 2022 r.,
  • Polecenie przelewu wynagrodzenia za grudzień 2022 r. (data sporządzenia polecenia przelewu 30.12.2022 r.).
 1. Oblicz, na podstawie informacji zawartych w tabeli Dane dotyczące środków trwałych przedsiębiorstwa, miesięczny koszt zużycia środka trwałego za grudzień 2022 r.
 1. W programie finansowo-księgowym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
  • sporządź i wydrukuj DW – Dowód wewnętrzny nr 1/12/2022 z datą 31.12.2022 r. dotyczący miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych.
 1. Zaksięguj zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych:
  • faktura nr 1/12/2022 za sprzedane towary,
  • faktura nr 154/2022 za zakupione towary,
  • faktura nr 458/2022 za naprawę-kalibrację plotera,
  • DW nr 1/12/2022 dotyczący odpisu amortyzacyjnego środków trwałych,
  • Lista płac za grudzień 2022 r.
 1. Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za grudzień 2022 r.
 1. Oblicz wskaźniki wydajności pracy na jednego zatrudnionego w latach 2020-2021 na podstawie informacji zawartych w tabeli Dane do obliczenia wskaźników wydajności pracy na jednego zatrudnionego pracownika w latach 2020-2021. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na obliczenia, interpretację i ocenę znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz programem kadrowo-płacowym.Prace z programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozpocznij od wprowadzenia:

 • danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa PAPIRUS Hanna Gryt,
 • swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa PAPIRUS Hanna Gryt,
 • danych właściciela (wspólnika) Hanna Gryt,
 • danych urzędu skarbowego,
 • danych kontrahentów do kartotek

oraz ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments