Egzamin – A.36/AU.36 – styczeń 2023 – zad. 2 – Przedsiębiorstwo Handlowe FRYZ sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36/AU.36 – styczeń 2023 – zadanie 2 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe FRYZ sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne 

Przedsiębiorstwo Handlowe FRYZ sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów fryzjerskich.

Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Handlowego FRYZ sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
  • sprzedaży towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zakupu materiałów biurowych wydanych bezpośrednio do zużycia,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2022 r.
 4. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2022 r. dowody PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • PK 1/12/2022 przeksięgowania w końcu okresu podatku VAT naliczonego i należnego,
  • PK 2/12/2022 naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,
  • PK 3/12/2022 ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2022 r. (grudzień 2022 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Zaksięguj w programie finansowo- księgowym operacje gospodarcze na podstawie sporządzonych PK – Poleceń księgowania.
 1. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2022 r.
 2. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2022 r.
 3. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za grudzień 2022 r.
 4. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny szybkiej płynności finansowej w latach 2020-2021.

Wykonaj prace na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowego FRYZ sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Handlowego FRYZ sp. z o.o.,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • wprowadzenia planu kont,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym: konta kosztów obrotami Wn, konta przychodów obrotami Ma.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments