dra

Płatnik – ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRAdeklaracja rozliczeniowa – jest dokumentem zbiorczym służącym do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń za wszystkich ubezpieczonych.

Do deklaracji ZUS DRA dołącza się imienne raporty miesięczne za wszystkich ubezpieczonych, za dany miesiąc. W przypadku gdy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia się pracowników, nie składa się imiennych raportów. W takim przypadku należy złożyć jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA.


Wypełnij, zweryfikuj i zapisz dokument zgłoszeniowy ZUS DRA, w tym celu postępuj z poniższymi wskazówkami.

#1 wybieramy Dokumenty, następnie Dokumenty wprowadzone, w kolejnym kroku należy wybrać Utwórz nowe dokumenty -> Dokumenty rozliczeniowe i interesujący nas dokument – ZUS DRA


Deklaracje i składki przekazuje się do ZUS w jednym z trzech terminów:
  • “1” – do 5. dnia następnego miesiąca – dotyczy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
  • “2” – do 10. dnia następnego miesiąca – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie;
  • “3” – do 15. dnia następnego miesiąca – dotyczy pozostałych płatników, czyli w szczególności opłacających składki za siebie oraz za zatrudnionych pracowników. Ale także wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto, sobotę lub niedzielę, to ostatni dzień na złożenie deklaracji przesuwa się na następny dzień roboczy.


#2 w okienku ZUS DRA w zakładce I-III należy wskazać termin przysyłania deklaracji i raportów oraz wstawić stopę stawki na ubezpieczenie wypadkowe.

zus dra

#3 następnie należy wybrać zakładkę IV, a w niej opcję Wylicz. Program na podstawie przygotowanych wcześniej raportów imiennych sam przeliczy i uzupełni dane liczbowe, które były wykazywane w raportach imiennych.

zus dra
zus dra
zus dra

#4 w zakładce VII-IX należy samodzielnie uzupełnić właściwymi kwotami okienka dotyczące składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Następnie należy skorzystać z opcji Sumuj.

zus dra

Weryfikacja i zapisanie dokumentu

#5 w zakładce X-XI należy wybrać datę wypełnienia dokumentu a następnie zweryfikować przygotowany formularz.

zus dra

Uwaga:
W trakcie weryfikowania danych płatnika może pojawić się informacja o wystąpieniu błędów krytycznych.
Dodatkowo może pojawić się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS”. Na potrzeby wykonywania zadań i egzaminów, należy zignorować tę informację i zapisać dokument, a następnie kontynuować rozwiązywanie zadania egzaminacyjnego.

#9 po weryfikacji całego dokumentu, a następnie należy zapisać i zamknąć.

#10 kolejnym krokiem jest przygotowanie zestawu z dokumentami rozliczeniowymi do wysłania. W zestawie należy umieścić wszystkie imienne raporty miesięczne za dany okres oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Zestaw z dokumentami rozliczeniowymi należy przygotować na takiej samej zasadzie jak zestaw z dokumentami zgłoszeniowymi.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments