Egzamin – A.65/AU.65 – czerwiec 2020 – zad. 3 – Usługi Renowacyjne TAPICER Patryk Welman + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – czerwiec 2020 – zadanie 3 – egzamin CKE
Usługi Renowacyjne TAPICER Patryk Welman

Zadanie egzaminacyjne

Patryk Welman prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług renowacji mebli tapicerowanych. Jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Od 4 maja 2020 r. zatrudnił Szymona Kamela na podstawie umowy o pracę na cały etat z wynagrodzeniem brutto 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 25 do 27 maja 2020 r. i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę.

Wykonaj prace dla przedsiębiorstwa Usługi Renowacyjne TAPICER Patryk Welman:

 1. W programie finansowo-księgowym:
  • sporządź i wydrukuj DW – Dowód wewnętrzny nr 2/05/2020 r. z datą 31.05.2020 r. dotyczący miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych,
  • zaksięguj zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie, sporządzonego dowodu wewnętrznego i załączonych dowodów księgowych z maja 2020 r.,
  • wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za maj 2020 r.
 1. Oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj 2020 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i wypełnij Tabelę z obliczeniem należnej zaliczki na podatek dochodowy za maj 2020 r. zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.
 1. W programie Płatnik sporządź i wydrukuj formularz:
  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Szymona Kamela,
  • ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za maj 2020 r. dla Szymona Kamela na podstawie listy płac zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym,
  • ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek za maj 2020 r. dla Szymona Kamela.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz programem Płatnik.

Pracę z programem finansowo-księgowym rozpocznij od wprowadzenia:
 • danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwa Usługi Renowacyjne TAPICER Patryk Welman,
 • swojego numeru PESEL pod nazwą przedsiębiorstwa Usługi Renowacyjne TAPICER Patryk Welman,
 • danych właściciela (wspólnika) Patryka Welmana,
 • danych urzędu skarbowego do kartoteki,
 • danych kontrahentów do kartotek
  oraz ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania.
Pracę z programem Płatnik rozpocznij od:
 • założenia kartoteki płatnika – Usługi Renowacyjne TAPICER Patryk Welman,
 • założenia kartoteki ubezpieczonego – pracownika Szymona Kamela,
 • aktualizacji okresu rozliczeniowego – maj 2020 r.

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments