Wynik finansowy – zadanie – Przedsiębiorstwo Produkcyjne BOB sp. z o.o.

Wynik finansowy  – Przedsiębiorstwo Produkcyjne BOB sp. z o.o.

(metoda statystyczna)

 

W Przedsiębiorstwie Produkcyjnym BOB sp. z o.o. w Poznaniu na dzień 31.12.2017 roku konta wynikowe wykazują następujące obroty:

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 112 540,00
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 61 200,00
Koszty finansowe 442,00
Pozostałe przychody operacyjne 2 975,00
Pozostałe koszty operacyjne

w tym zapłacona kara umowna z tytułu wad dostarczonych wyrobów gotowych

3 128,00

153,00

Przychody finansowe 1 020,00
Zużycie materiałów i energii 17 510,00
Amortyzacja 2 720,00
Wynagrodzenia 16 830,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 502,00
Usługi obce 5 355,00
Rozliczenie kosztów obliczyć
Podatek dochodowy (zapłacony zaliczkowo w ciągu roku) 7 650,00

Polecenia:

  1. Ustal obrót konta „Rozliczenie kosztów”.
  2. Ustal wynik finansowy netto w wariancie:
    1. kalkulacyjnym,
    2. porównawczym.
  3. Oblicz kwotę odpisu wyrównawczego z tytułu podatku dochodowego (podatku do dopłaty).
Rozwiązanie 

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments