Egzamin – A.35 – czerwiec 2016 – zadanie 2 – Hurtownia Opakowań MEGAPACK + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – czerwiec 2016 – zadanie 2 – egzamin CKE
Hurtownia Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot

Zadanie egzaminacyjne

Maria Nawrot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży opakowań jednorazowych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot:
1.     Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w kwietniu 2016 r.:
·       dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne dotyczące przyjęcia zakupionych towarów do magazynu;
·       fakturę za sprzedane towary;
·       raport kasowy potwierdzony dokumentami gotówkowymi z kwietnia 2016 r.
2.     Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumenty z kwietnia 2016 r.:
·       fakturę nr 75/04/2016 za zakupione towary od firmy Bitner sp.j.;
·       fakturę nr 1/04/2016 za sprzedane towary do Sklepu TIPO sp. z o.o.;
·       fakturę nr 712/04/2016 za zakupione ulotki reklamowe od Drukarni LUX sp. z o.o.;
·       rachunek do umowy zlecenia nr 1/04/2016 za kwiecień 2016 r.
3.     Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za kwiecień 2016 r.
4.     Sporządź Notę korygującą adresowaną do Drukarni LUX sp. z o.o.. Druk do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
5.     Oblicz wskaźniki struktury przychodów ze sprzedaży towarów w I kwartale 2016 r. na podstawie informacji zawartych w tabeli – Dane do obliczenia wskaźników struktury przychodów ze sprzedaży towarów
w I kwartale 2016 r. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki, obliczenia podaj w procentach. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy struktury przychodów ze sprzedaży znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:
·      wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot;
·      wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot;
·      założenia kartotek kontrahentów;
·      założenia kartotek towarów;
·      wprowadzenia stanu początkowego gotówki w kasie;
·      wprowadzenia danych właścicielki hurtowni;
·      ustawienia parametrów programów niezbędnych do wykonania zadania.

zadanie z przykładowym rozwiązaniem w pdf 

(brak możliwości pobierania)