Egzamin – A.36 – październik 2016 – zadanie 1 – Hurtownia TRADE sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

A.36 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE

Hurtownia TRADE sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Hurtownia TRADE sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów chemicznych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonaj prace dla Hurtowni TRADE sp. z o.o.:

 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności,
  • zakupu materiałów,
  • zakupu towarów,
  • przyjęcia towarów do magazynu,
  • sprzedaży  towarów,
  • wydania sprzedanych towarów z magazynu,
  • zmian na rachunku bankowym.
 3. Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za sierpień 2016 r.
 4. Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r.
  (sierpień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.08.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
  • przeksięgowania podatku VAT naliczonego i należnego w końcu okresu – PK 1/08/2016,
  • zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/08/2016,
  • ustalenia wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r. – PK 3/08/2016.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za sierpień 2016 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za sierpień 2016 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans końcowy na dzień 31.08.2016 r.
 9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności brutto sprzedaży w latach 2014-2015.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

 • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni TRADE sp. z o.o.,
 • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni TRADE sp. z o.o.,
 • wprowadzenia planu kont księgi głównej,
 • założenia kartotek kontrahentów,
 • założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcamii 210 Rozrachunki
  z dostawcami,
 • wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont bilansowych do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w bilansie: konta aktywów saldem Wn, konta pasywów saldem Ma.

 

UWAGA. Przy sporządzaniu bilansu końcowego pozycję bilansową Środki trwałe skoryguj o wartość dotychczasowego umorzenia. (podpowiedź do zdefiniowania pozycji bilansowej Środki trwałe znajduje się tutaj)

Przykładowe rozwiązanie

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
CPlace

Kiedy mniej więcej będzie zadanie z kwalifikacji A35 ze stycznia 2017?