Egzamin “stary” pisemny – 15 czerwca 2015

Zadanie 1.
Deficyt budżetowy państwa to:

A| zestawienie dochodów i wydatków rządowych

B| ujemna różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu państwa
C| plan finansowy państwa sporządzony przez rząd i uchwalony przez sejm
D| dodatnia różnica pomiędzy wpływami budżetu państwa a jego wydatkami związanymi z koniecznością finansowania sfery budżetowej. 

Zadanie 2.
Strukturę rynkową, którą charakteryzuje występowanie na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru lub usług, kontrolującego podaż i ceny nazywa się
A| konkurencją monopolistyczną
B| konkurencja doskonałą
C| monopolem.
D| oligopolem.
Zadanie 3.
Której spółki dotyczy zamieszczony fragment umowy?
A| Spółki jawnej.
B| Spółki cywilnej.
C| Spółki partnerskiej.
D| Spółki komandytowej.
Zadanie 4.
Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy to kapitały samofinansowania występujące
A| w spółdzielni i przedsiębiorstwie państwowym.
B| w przedsiębiorstwie państwowym i spółce akcyjnej.
C| w spółce cywilnej i spółce z o.o.
D| w spółce z o.o. i spółce akcyjnej.
Zadanie 5.
Technika zarządzania, polegająca na udziale pracownika w procesie podejmowania decyzji, to zarządzanie przez
A| partycypację.
B| kryzysy.
C| wyjątki.
D| cele.
Zadanie 6.
Kierowanie, wyrażające się familiarnym stosunkiem do pracowników, pobłażaniu im, tolerowaniu niedociągnięć i braków, unikaniu spraw drażliwych i spornych, określane jest stylem
A| demokratycznym.
B| autokratycznym.
C| patronalnym.
D| doradczym.
Zadanie 7.
Funkcja kontroli w procesie zarządzania polega na
A| ustalaniu celów i identyfikowaniu problemów.
B| obserwowaniu i analizowaniu warunków i trendów w otoczeniu.
C| podziale zadań całościowych na zadani i na czynności szczegółowe.
D| porównywaniu wyników rzeczywistych z planowanymi i korygowaniu błędów.
Zadanie 8.
Która z operacji gospodarczych wywoła jednoczesne zmiany w aktywach i pasywach?

A| wpływ należności od odbiorcy na rachunek bankowy.

B| udzielenie kontrahentowi pożyczki długoterminowej.
C| zakup obligacji ze środków na rachunku bankowym.
D| spłata zobowiązania wekslowego gotówką z kasy.

Reszta pytań pojawi się trochę później 🙁

A teraz mam dla was w wersji zdjęciowej 😉

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments