Egzamin “stary” praktyczny + przykładowe rozwiązanie – Hurtownia BABILON sp. z o.o.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
zadanie 1. – 16.06.2015 – egzamin CKE
„stary” egzamin – technik ekonomista
Hurtownia BABILON sp. z o.o.
Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia BABILON sp. z o.o. w Wrocławia prowadzi sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT.
W kwietniu 2015 r. w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
– 01.04.2015 r. dokumentem Pw prowadzono stany początkowe towarów w programie magazynowym na podstawie Załącznika 5;
– 08.04.2015 r. zakupiono towary w Markecie DOMART Jarosław Gierczak – Załącznik 6;
– 08.04.2015 r. zakupione towary przyjęto do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu.;
– 15.04.2015 r. wystawiono polecenie przelewu w celu uregulowania zobowiązań wobec Marketu DOMART Jarosław Gierczak;
– 16.04.2015 r. sprzedano dla Sklepu PIĘKNE WNĘTRZA sp. z o.o. po cenie sprzedaży:
sofa VERSAL             2 szt.,
lustro ART                  4 szt.,
świecznik RUSTIK    10 szt.;
– 16.04.2015 r. wydano odbiorcy z magazynu sprzedane towary po cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży;
– 30.04.2015 r. otrzymano wyciąg bankowy – załącznik 7.
Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni BABILON sp. z o.o., ewidencję operacji gospodarczych z kwietnia 2015 r. oraz analizę i ocenę rentowności sprzedaży netto w Hurtowni BABILON sp. z o.o. w latach 2013-2014. Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1| Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2| Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni BABILON sp. z o.o. z kwietnia 2015 r.
4| Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym.
5| Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania z kwietnia 2015 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
6| Wykaz prac związanych z analizą i ocenę rentowności sprzedaży netto w Hurtowni BABILON sp. z o.o. w latach 2013-2014.
7| Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z kwietnia 2015 r. w jednym egzemplarzu.
8| Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji gospodarczych z kwietnia 2015 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald oraz dziennikiem księgowań.
9| Sporządzoną analizę i ocenę rentowności sprzedaży netto w Hurtowni BABILON sp. z o.o. w latach 2013-2014

zadania + przykładowe rozwiązanie w pdf