Próbny egzamin A.36 – Przedsiębiorstwo Usługowe COOL

PRÓBNY EGZAMIN A.36

LUTY 2015 by Technik ekonomista na 100%

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Usługowego COOL sp. z o.o. zajmującego się artystycznym malowaniem ścian:

 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
  • zakupu środka trwałego,
  • przyjęcia środka trwałego do eksploatacji,
  • zakupu farb do malowania,
  • przyjęcia do magazynu zakupionych farb,
  • wydania farb w celu wykonania zamówionych usług,
  • otrzymanej faktury od podwykonawcy za wykonane prace,
  • wystawionej faktury za świadczone usługi malarskie – malowanie artystyczne.
 2. Przeksięguj koszt wytworzenia usług na koniec miesiąca czyli na 31.12.2014 r.
 3. Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2014 r.
 4. Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r. (miesiąc grudzień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
 5. Sporządź i wydrukuj dowody PK – „Polecenia księgowania” dotyczące:
  • przeksięgowania kosztu wytworzenia usług – PK 1/12/2014,
  • zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2014 r. PK 2/12/2014,
  • ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r. PK 3/12/2014.
 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2014 r.
 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za grudzień 2014 r.
 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2014 r.
 9. Dokonaj analizy i oceny rentowności sprzedaży netto za lata 2012-2013 w arkuszu egzaminacyjnym.

Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:

  • wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa Usługowego COOL sp. z o.o.,
  • wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa Usługowego COOL sp. z o.o., (na potrzeby zadania wpisujemy imię i nazwisko)
  • założenia kartotek kontrahentów zgodnie z otrzymanymi dowodami księgowymi,
  • wprowadzenia planu kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do konta
   200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami, 240 Pozostałe rozrachunki,
  • wprowadzenia wybranych stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,
 • zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont wynikowych do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym: konta przychodów obrotami Ma, konta kosztów obrotami Wn.

Przykładowe rozwiązanie

Strony: 1 2

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Unknown

Bierzemy pod uwagę fakturę sprzedaży wart netto 9100 zł oraz koszty występujące w fakturze konto 502 , kwota 2300 netto oraz z RW kwota 1845 .
9100 – 2300- 1845 = 4955 mnożymy 19 % i zaokrąglamy = 941 zł 🙂

mloda 189

Jak obliczyć ten podatek dochodowy?