#próbny egzamin – “stary” – Zakład Produkcyjny OLEJEK sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
by Technik ekonomista na 100%
Marzec 2015
Zadanie egzaminacyjne
Zakład Produkcyjny OLEJEK sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją farb olejnych GREEN. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT.
W marcu 2015 r. w zakładzie miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
– 3.03.2015 r. zakupiono olej lniany do produkcji farb olejnych GREEN w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego S.A. – załącznik 7,
– 3.03.2015 r. przyjęto do magazynu zakupiony olej lniany według rzeczywistej ceny zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu,
– 6.03.2015 r. wydano z magazynu do produkcji farb 3800 litrów oleju lnianego,
– 23.03.2015 r. przyjęto z produkcji do magazynu 9000 szt. farb olejnych GREEN po rzeczywistym koszcie wytworzenia,
– 30.03.2015 r. sprzedano dla Hurtowni NASZ OBRAZ sp. z o.o. 4700 szt. farb olejnych GREEN,
– 30.03.2015 r. wydano z magazynu sprzedaną farbę olejną GREEN dla Hurtowni NASZ OBRAZ sp. z o.o.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego OLEJEK sp. z o.o. w marcu 2015 r., sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, ewidencję operacji gospodarczych z marca 2015 r. oraz analizę produktywności aktywów w Zakładzie Produkcyjnym OLEJEK sp. z o.o. w latach 2013-2014. Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1| Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2| Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania zakładów w marcu 2015r.
4| Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z marca 2015 r. w programie finansowo-księgowym.
5| Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w marcu 2015 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
6| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za marzec 2015 r.
7| Wykaz prac związanych z analizą produktywności aktywów w Zakładzie Produkcyjnym OLEJEK sp. z o.o. w latach 2013-2014.
8| Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczących operacji gospodarczych z marca 2015 r.
9| Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji gospodarczych z marca 2015 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz dziennikiem księgowań.
10| Sporządzoną i wydrukowaną deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 za marzec 2015 r. oraz polecenie przelewu podatku VAT.

11| Sporządzoną analizę produktywności aktywów w Zakładzie Produkcyjnym OLEJEK sp. z o.o. w latach 2013-2014.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments