Egzamin – A.35. – styczeń 2015 – Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
STYCZEŃ 2015 – Egzamin CKE
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Hurtowni Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o.
Wprowadź dane do programu magazynowo-sprzedażowego, rozpoczynając pracę od:
– wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o.
– wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o.
– ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania;
– założenia kartotek kontrahentów,
– założenia kartotek towarów.
Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Artykułów Budowlanych MAX sp. z o. wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w drukarkę oraz programy wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Sporządź i wydrukuj(w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;
 
Sporządź umowę zlecenia wypełniając druk zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – umowa zlecenia. Dane do wypełnienia druku znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Informacje dotyczące sporządzenia umowy zlecenia i rachunku do umowy zlecenia. Miejsce na podpis zleceniodawcy i zleceniobiorcy pozostaw niewypełnione.
 
Sporządź rachunek do umowy zlecenia dla Joanny Woźniak wypełniając druk zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Rachunek do umowy zlecenia za prace wykonane w listopadzie 2014 r. Dane do wypełnienia druku znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Informacje dotyczące sporządzenia umowy zlecenia i rachunku do umowy zlecenia. Miejsce na podpis zleceniodawcy i zleceniobiorcy pozostaw niewypełnione.
 
Dokonaj analizy struktury zatrudnienia pracowników Hurtowni Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. w trzecim kwartale 2014 roku na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Analiza struktury zatrudnienia pracowników Hurtowni Artykułów Budowlanych MAX sp. z o. w trzecim kwartale 2014 r. Otrzymane wyniki przedstaw w procentach zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku.

 

 
Sporządź w arkuszu kalkulacyjnym Excel wykres kołowy na podstawie obliczonych wskaźników struktury zatrudnienia pracowników w trzecim kwartale 2014 roku i wydrukuj go. Wykres powinien zawierać tytuł (pełny) wykresu, legendę zawierającą nazwy stanowisk oraz etykiety danych (w procentach) umieszczone poza końcami punktów danych (koniec zewnętrzny). Swój numer PESEL wpisz pod tytułem wykresu.
 
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments