Ewidencja materiałów – zadanie – Przedsiębiorstwo MARCEL

Przedsiębiorstwo „MARCEL” sp. z o.o. dnia 10.01.2015 r. zakupiła 450 kilogramów gruszek w cenie 3 zł/kg., stawka podatku VAT 5%. Cena ewidencyjna gruszek 2,75 zł/kg.
12.01.2015 r. wydano do produkcji soków 150 kilogramów gruszek.
17.01.2015 r. sprzedano 90 kilogramów gruszek w cenie netto 3,40 zł, VAT 5%.
20.01.2015 r. zakupiono 600 kilogramów jabłek w cenie 2,50/kg, stawka VAT 5%, cena ewidencyjna 2,90 zł/kg.
Etap 1. Wypełnij poniższe dokumenty
Faktura zakupu 7/MG/2014 z dnia 10.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota
                                               
Przyjęcie zewnętrzne nr 18 z dnia 10.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość

Rozchód wewnętrzny nr 2 z dnia 12.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość

 

Faktura zakupu 12/MG/2014 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota

 

Przyjęcie zewnętrzne nr 19 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość
Faktura zakupu 12/MG/2014 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota
Przyjęcie zewnętrzne nr 19 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość
Etap 2. Zapisz dokumenty w kartotece ilościowo-wartościowej
Nazwa materiału:
j.m.
Cena:
L.p.
Data
Dowód
Treść zapisu
Ilość
Wartość
przychód
rozchód
stan
przychód
rozchód
stan
Nazwa materiału:
j.m.
Cena:
L.p.
Data
Dowód
Treść zapisu
Ilość
Wartość
przychód
rozchód
stan
przychód
rozchód
stan
 
Etap 3. Wypełnienie tabeli dekretacyjnej
Nr. oper.
Treść operacji gospodarczej
Kwota
Nazwa konta
Wn
Ma
1|
Faktura za zakupione gruszki
A| wartość netto
B| podatek VAT naliczony
C| wartość brutto
2|
Pz – przyjęto gruszki do magazynu
3|
PK – przeksięgowanie OCE materiałów (gruszek)
4|
Rw – wydano gruszki do produkcji
5|
Faktura sprzedaży nr 3
A| wartość netto
B| podatek VAT należny
C| wartość brutto
6|
Wz – wydano z magazynu sprzedane gruszki
7|
Faktura za transport zakupionych gruszek
A| wartość netto
123,75
B| podatek VAT naliczony – 23%
C| wartość brutto
8|
PK – rozliczono koszty transportu w koszty zakupu
9|
Faktura za zakupione jabłka
A| wartość netto
B| podatek VAT naliczony
C| wartość brutto
10|
Pz – przyjęto jabłka do magazynu
11|
PK – przeksięgowanie OCE materiałów (jabłek)
12|
PK – przeksięgowanie narzutu odchyleń przypadających na:
A| na sprzedane gruszki
B| zużyte gruszki
13|
PK – przeksięgowanie kosztów zakupu przypadających na:
A| na sprzedane gruszki
B| zużyte gruszki
  

 

Etap 4. Oblicz

 

Wo=
No(sprzedane materiały)=
No(zużyte materiały)=
 
Wkz=
Nkz(sprzedane materiały)=
Nkz(zużyte materiały)=
 

Etap 5. Zaksięguj operacje gospodarcze
(
do konta „Materiały” prowadzona jest analityka)

 

 
Etap 6. Zamknij odpowiednie konta i wyceń zapas materiałów w poniższych tabelkach
Etap 6A. Uzupełnij dla gruszek
Zapas gruszek w stałej cenie ewidencyjnej
Saldo konta „OCE materiałów” dotyczące odchyleń przypadających na gruszki
=
Zapas gruszek w rzeczywistej cenie zakupu
Saldo konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu”
=
Zapas gruszek w rzeczywistej cenie nabycia
Etap 6B. Uzupełnij dla jabłek
Zapas jabłek w stałej cenie ewidencyjnej
Saldo konta „OCE materiałów” dotyczące odchyleń przypadających na jabłka
=
Zapas jabłek w rzeczywistej cenie zakupu

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments