Próg rentowności

Próg rentowności

Definicja 1: Próg rentowności produkcji ustala minimalna wielkość produkcji określonego produktu, poniżej której produkcja ta staje się dla przedsiębiorstwa nieopłacalna.

Definicja 2: Próg rentowności (BEP) to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione koszty (koszty stałe + koszty zmienne). W punkcie zrównania przychodów z kosztami przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi zero.
BEPQ– próg rentowności ilościowy
Ks – koszty stałe
c – cena produktu
KZj –koszty zmienne jednostkowe
BEPS = próg rentowności wartościowy
Zadanie
Przedsiębiorstwo produkuje wyrób. Koszty jednostkowe zmienne wyrobu wynoszą 44 zł/szt. Cena jednostkowa sprzedaży wynosi 58 zł/szt. Stałe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa wynoszą 133 000 zł rocznie. Oblicz:
a) BEPQ
b) BEPS
 

 

Z obliczeń wynika, że przedsiębiorstwo powinno rocznie produkować i sprzedawać 9 500 szt. wyrobów po 58 zł, osiągając 551 000 zł przychodu ze sprzedaży. Przy tych założeniach przedsiębiorstwo osiąga próg rentowności, czyli nie poniesie starty ani zysku, ponieważ koszty równają się przychodom.
 
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments