Rachmistrz GT – krok po kroku – Próbny egzamin A.35 – Hurtownia TREFL

Próbny egzamin z kwalifikacji A.35

Hurtownia TREFL

Przykładowe rozwiązanie egzaminu pokazuje Rachmistrza GT krok po kroku

Zadanie egzaminacyjne

Wprowadź dane do programu magazynowo – sprzedażowego rozpoczynając pracę od:
– wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni TREFL
– wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtownia TREFL
– ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania
– założenia kartotek kontrahentów
– założenia kartotek towarów
Dane identyfikacyjne Hurtowni TREFL
do wprowadzenia w programie Subiekt GT  i Rachmistrz GT
Nazwa pełna
Hurtownia TREFL Kamila Frodo
Nazwa skrócona
TREFL
Adres
ul. Komandorska 53, 53-342 Wrocław
Województwo
dolnośląskie
NIP
8961003529
REGON
001094670
Nazwa banku i numer rachunku bankowego
rachunek bieżący
39 1060 0076 0000 4012 2000 0515
BPH Centrala – Centrum Rozliczeniowe
Numeracja dokumentów
Łamany przez miesiąc i rok
Luki w numeracji
Nie wypełniaj
Karty płatnicze
Nie zaznaczaj tej opcji
Parametry magazynowe
Sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy
Zakup: wycofaj skutek magazynowy
Pozostałe dane pozostaw bez zmian
Sposób wydawania towaru
Kolejność FIFO według daty wystawienia
Automatyczna dyspozycja towarów
Domyślnie wyłącz automatyczną dyspozycję
Nadawanie symboli kontrahentom i towarom
Automatycznie
Kolejny numer: 1    Liczba znaków: 3
Imię i nazwisko szefa
Kamila Frodo   Identyfikator: KF
Dane do wprowadzenia w programie Rachmistrz GT
Metoda rozliczania z VAT
Rok 2014, kwartał II, metoda: miesięczna
Forma księgowości
Księga przychodów i rozchodów
Okres obrachunkowy
Rok 2014, kwartał II, miesiąc: maj
Parametry numeracji w KPiR
Bez zmian
Urząd skarbowy
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 100
Kod US 0225
Numery rachunków bankowych US
VAT: 27 1010 1674 0014 8522 2200 0000
Osoba fizyczna do deklaracji
Kamila Frodo
50-449 Wrocław, ul. Podwale 68
Miejsce urodzenia: Wrocław
PESEL: 88060514785
NIP: 8961003529
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
Udział w firmie 100%
Forma prawna
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Rodzaj prowadzonej działalności
Handlowa

Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni TREFL wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w drukarkę oraz komputer z oprogramowaniem magazynowo-sprzedażowym, księgowym, biurowym do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
– sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty z programu magazynowo – sprzedażowego, potwierdzające zdarzenia gospodarcze Hurtowni TREFL z maja 2014 roku
– dokonaj ewidencji dowodów księgowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
– sporządź i wydrukuj deklarację dla podatku od towarów i usług za maj 2014 r.
– oblicz wskaźniki struktury aktywów na 31.05.2014 r. w Hurtowni TREFL. Informacje niezbędne do obliczenia wskaźników struktury aktywów i analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym
– wszystkie obliczenia wykonaj w arkuszu kalkulacyjnym Excel, obliczone wskaźniki struktury aktywów zaprezentuj
w formie wykresu kołowego i wydrukuj (wydruki podpisz swoim numerem PESEL). Wykres powinien zawierać pełny tytuł, etykiety danych w formie wartości procentowych oraz legendę.
Na podstawie obliczonych wskaźników ocen strukturę aktywów w Hurtowni TREFL na 31.05.2014 r. Miejsce przeznaczone do sporządzenia oceny znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym „Ocena struktury aktywów na 31.05.2014 r.”
Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni TREFL
– hurtownia zajmuje się sprzedażą kart do gry
– towary ewidencjonowane są według cen zakupu netto (cena kartotekowa)
– sprzedaż towarów opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT – 23%
– odbiorcy płacą należności w terminie 14 dni
– hurtownia na sprzedaży towarów realizuje zysk w wysokości 40% ceny zakupu netto (narzut)
– osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Julia Nowak, do odbioru i zatwierdzania Kamila Frodo
– numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dokumentu ze wskazaniem miesiąca i roku,
np.: 1/05/2014
Zdarzenia gospodarcze Hurtowni TREFL z maja 2014 r.:
– 12.05.2014 r. zakupiono karty do gry w Hurtowni WALET S.A. na podstawie faktury nr 178/05/2014
– 12.05.2014 r. przyjęto do magazynu zakupione karty do gry w ilości zgodnej z dowodem zakupu
– 16.05.2014 r. zakupiono toner do drukarki, który przekazano do zużycia w dziale handlowym
– 20.05.2014 r. sprzedano dla Sklepu CARO, Michał Smaka 40 sztuk kart do gry PIOTRUŚ i 30 sztuk kart do gry PASJANS
– 20.05.2014 r. wydano z magazynu sprzedane karty do gry w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży
– 31.05.2014 r. wystawiono polecenie przelewu do faktury 178/05/2014
– 31.05.2014 r. sporządzono deklarację dla podatku od towarów i usług (proporcja bazowa na rok 2014 wynosi 100%)

FAKTURA
178/05/2014
Wystawiono: Kraków, dnia 12.05.2014 r.
Data sprzedaży: 12.05.2014 r.
Sprzedawca
Hurtownia WALET S.A.
ul. Pawia 5
31-154 Kraków
NIP: 525-21-38-841
Konto: 59 1160 2244 6825 5555 0023 4618
MIL Bankowy Punkt Rozliczeń
Nabywca
Hurtowania TREFL Kamila Frodo
ul. Komandorska 53
53-342 Wrocław
NIP: 8961003529
Konto 39 1060 0076 0000 4012 2000 0515
BPH Centrala – Centrum Rozliczeniowe
L.p.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota
1.
Karty do gry PIOTRUŚ
szt.
60
15,00
900,00
23
207,00
1 107,00
2.
Karty do gry PASJANS
szt.
50
22,00
1 100,00
23
253,00
1 353,00
Sposób zapłaty: przelew 21 dni
Razem
2 000,00
X
460,00
2 460,00
Słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100
w tym
2 000,00
23
460,00
2 460,00
Wystawił:
Oktawian Sarna
Odebrała:
Kamila Frodo
RAZEM DO ZAPŁATY: 2 460,00 zł

FAKTURA
42/05/2014
Wystawiono: Wrocław, dnia 16.05.2014 r.
Data sprzedaży: 16.05.2014 r.
Sprzedawca
Przedsiębiorstwo Handlowe JOKER sp. z o.o.
50-520 Wrocław, ul. Gajowa 20
NIP 701-00-46-065
Konto: 98 1020 5226 0000 6607 0018 5504
Bank: PKO BP S.A. I/O Wrocław
Nabywca
Hurtowania TREFL Kamila Frodo
ul. Komandorska 53
53-342 Wrocław
NIP: 8961003529
L.p.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota
1.
Toner do drukarki
szt.
2
60,00
120,00
23
27,60
147,60
Sposób zapłaty: gotówka
Razem
120,00
X
27,60
147,60
Słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/10
w tym
2 000,00
23
460,00
2 460,00
Wystawił:
Ryszard Kowalski
Odebrała:
Kamila Frodo
RAZEM DO ZAPŁATY: 147,60 zł
Dane identyfikacyjne odbiorcy
Nazwa pełna
Sklep CARO Michał Smaka
Adres
ul. Wrocławska 168
59-203 Legnica
Województwo
dolnośląskie
NIP
6912146067
Osoba upoważniona do obioru faktury i towarów z magazynu
Artur Wielki
Dane do przeprowadzenia oceny struktury aktywów
w Hurtowni TREFL na 31.05.2014 r.
Aktywa
Wartość aktywów (w zł)
Środki trwałe
115 000,00
Inwestycje długoterminowe
10 000,00
Zapasy
60 000,00
Należności
25 000,00
Środki pieniężne
40 000,00
 
Czas na wykonie zadania wynosi 180 minut.
 
Ocenie podlegać będzie 7 rezultatów:
– sporządzony i wydrukowany dokument PZ
– sporządzony i wydrukowany dokument faktura sprzedaży
– sporządzony i wydrukowany dokument WZ
– sporządzone i wydrukowane polecenie przelewu
– sporządzona i wydrukowana księga przychodów i rozchodów za maj 2014 r.
– sporządzona i wydrukowana deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7
– sporządzony i wydrukowany wykres kołowy struktury aktywów oraz ocena struktury aktywów
 
Przykładowe rozwiązanie zadania wraz z objaśnieniem
KROK PO KROKU czynności związanych z Rachmistrzem GT
 

pdf


 

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Filip

super