Subiekt GT – utworzenie kartoteki towaru

Subiekt GT – utworzenie kartoteki towaru

#1 z listy modułów wybieramy Kartoteki/Towary i usługi, następnie wybieramy funkcję Dodaj
#2 wprowadzamy podstawowe informacje o towarze

#3 przechodzimy do wykonania Kalkulacji cen
narzut = 50% ceny zakupu netto
marża = 33,33% ceny sprzedaży netto

#4 po dokonanej kalkulacji cen zatwierdzamy OK i następnie zapisujemy towar OK